Aktuality 2015-2016

Láska, manželstvo a ľudská intimita

3. novembra 2015 – v krásnom „dušičkovom období“ prijala naše pozvanie Mgr. Eva Telepčáková s manželom a dvojročnou dcérkou, ktorá je lektorkou pre Progres Education (nezávislé občianske združenie, jeho program zahŕňa výchovu k manželstvu a rodičovstvu v súlade s osnovami Ministerstva školstva SR). Strávili u nás 4 prednáškové hodiny spojené s besedou, ktorých sa zúčastnili žiačky I. AS, II. AS a II. K triedy.

 

Tento manželský pár nám ukázal vzor úžasnej rodiny založenej na láske, porozumení a vzájomnej úcte. V prednáške sa zamerali na nebezpečenstvá predmanželského sexu a vlastným príkladným správaním sa jeden k druhému vysvetlili podstatu lásky, spolužitia, manželstva i rodičovstva. Ďakujeme.