Aktuality 2015-2016

Lesoochranárska prednáška

21. apríla 2016 sa na našej škole konala prednáška, ktorú viedol Viliam Bartuš z lesoochranárskej nadácie WOLF. Prednáška bola venovaná téme, ako máme chrániť a starať sa o prírodu.

 

Mali sme možnosť vidieť a počuť veľa zaujímavých informácii o prírode, o znehodnocovaní prírody. Zaujímali nás informácie, ako sa máme správať v lese keď sa stretneme s divou zverou. Dozvedeli sme sa niečo viac o chránených územiach na Slovensku, o tom, že máme možnosť si zakúpiť vlastný strom v hodnote 50 eur. Prednášky sa zúčastnili študentky I. AS a II. AS triedy. Svojou aktívnou účasťou sa zapojili do verejnej petície v meste Námestovo, kde pomohli vyzbierať okolo 1 000 podpisov za zmenu Zákona o ochrane prírody a krajiny.