Aktuality 2021-2022

Literárna súťaž

Niekoľko viet o mojom otcovi – to je názov literárnej súťaže, do ktorej sa mohli zapojiť študenti stredných škôl. Súťaž vyhlásil biskup František Rábek, predseda Sekcie slovesného umenia Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska. Do tejto súťaže sa zapojila aj naša žiačka Anežka Bystričanová (II. B), ktorá získala čestné uznanie.