Aktuality 2018-2019

Literárne a výtvarné umenie očami našich žiakov

V rámci podujatia Námestovské autorské čítanie 2018 navštívil našu školu Miroslav Knap (slovenský výtvarník, grafik, ilustrátor a maliar) a Jozef Medard Slovík (slovenský publicista a prozaik), ktorých cieľom bolo podporiť výtvarné i literárne talenty našej školy (ilustrátorský workshop).

 

Vybrali sme 15 žiakov zo všetkých ročníkov a títo tvorili v učebni č. 19. Pán Miroslav Knap a pán Jozef Medard Slovík im v úvode vysvetlili, že podstatou každej ilustrácie je poznať dokonale text, ktorý sa ilustruje. Preto vytvorili žiaci najskôr vlastnú literárnu tvorbu – boli to básne a tešíme sa, že naši „školskí umelci“ produkovali dobrovoľne aj anglické texty. Svoju tvorbu potom ilustrovali a odovzdali. Vládla tam úžasne tvorivá atmosféra a tá určite prispela k ich hodnotnej umeleckej tvorbe, ktorú dal pán Knap zviazať. Tento originálny zväzok odovzdal škole, aby bol nielen darom pre našu školskú knižnicu, ale aj motiváciou pre ďalšie talenty…

Vďaka patrí umelcom…