Aktuality 2014-2015

Maj rád druhého ako hudbu

Dôležitou súčasťou prípravy na život v multikultúrnej realite je výchova k tolerancii a k rešpektovaniu ľudských práv, odstraňovanie predsudkov, rasizmu a diskriminácie. S týmto zámerom sa uskutočnil 30. januára 2015 originálny výchovný koncert hudobnej skupiny pod vedením preventistu npor. Tibora Šándora z OR PZ v Dolnom Kubíne Maj rád druhého ako hudbu.

Počas predstavenia odznelo množstvo rockových pesničiek so sprievodným slovom npor. Šándora. Upozornil, že v živote sa nevyhnutne musíme riadiť základnými pravidlami spolunažívania a ak tieto niekto porušuje, musí za to niesť zodpovednosť. Vysvetľoval študentom, že ľudia by sa nemali posudzovať podľa výzoru, ale podľa skutkov a že študenti si dokážu bez potrebnej miery tolerancie, rešpektu, úcty a empatie navzájom úplne zbytočne ubližovať.