Aktuality 2016-2017

Marketing a emócie

Koľkokrát sme si neplánovane kúpili v obchode niečo, na čo sme vôbec nemali chuť, ale sa nám to jednoducho zapáčilo? Veľké firmy presne vedia, ako vplývajú emócie na zákazníkov a tomu prispôsobujú aj svoje stratégie a reklamy.

 

Práve emócie boli témou marketingového workshopu, ktorý sa uskutočnil 17. februára 2017 pod vedením Občianskeho združenia Mladý podnikavec. Zúčastnili sa ho žiaci druhého ročníka: II. AS, II. B a II. M trieda.

Konkrétne príklady a názorné ukážky reklám spôsobili to, že sa žiaci smiali, niekedy aj plakali a boli dokonca chvíle, kedy reklama v nich vyvolávala strach. Druhá časť workshopu patrila riešeniu prípadovej štúdie, kde sa žiaci mohli realizovať a navrhnúť marketingovú koncepciu pre novú prepravnú spoločnosť. Za ich kreativitu boli odmenení. Po skončení žiaci skonštatovali, že sa im to veľmi páčilo, bolo to náučné, zábavné a niektorí by uvítali viac takýchto podobných workshopov.

Vysielanie naživo z workshopu.

Video má názov Emócie v marketingu