Aktuality 2015-2016

Marketing a emócie

Žiaci II. M, II. Bmov a II. ASsty sa 4. mája 2016 zúčastnili workshopu na tému: Marketing a emócie, ktorý zabezpečovalo občianske združenie Mladý PODNIKAVEC.

 

Okrem náučnej prednášky, z ktorej sme sa dozvedeli množstvo informácií využiteľných v praxi, sa žiaci mohli podieľať na riešení prípadovej štúdie, kde formou brainstormingu navrhovali reklamu pre klaster Orava. Žiaci tvorili……tvorili a tvorili, kde spoločnými silami vytvorili jeden nápad, za ktorý boli aj odmenení. Spoločne sme tak prežili jeden veľmi zaujímavý SUPER deň, ktorý bol určite pre každého prínosom a veríme, že si ho ešte niekedy zopakujeme.