Aktuality 2018-2019

Medici za zdravie žien

8. októbra 2018 sa konala na našej škole prednáška spojená s diskusiou, ktorú organizovali študenti medicíny v spolupráci s Ligou proti rakovine.

 

 

Realizácia prebieha v rámci projektu s názvom Prvá gynekologická prehliadka, ktorého cieľom je:

– priblížiť mladým dievčatám – študentkám stredných škôl – problematiku prvej gynekologickej prehliadky,

– pomôcť im prekonať strach z prvej návštevy gynekologickej ambulancie,

– poukázať na dôležitosť preventívnych prehliadok, ktoré znižujú počet žien s pokročilou rakovinou prsníka i krčka maternice a pomáhajú odhaliť iné gynekologické ochorenia u žien.

Prednášky sa zúčastnili dievčatá prvého ročníka – I. A, I. B, I. K, I. M, ktoré tak mali možnosť konzultovať svoje problémy, otázky, nejasnosti so študentkami medicíny.

Tešíme sa, že sme mali možnosť prediskutovať viaceré otázky týkajúce sa tejto problematiky a chceme študentkám úprimne poďakovať za ich čas i ochotu prísť.