Aktuality 2014-2015

Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách

Násilie páchané na ženách je závažným spoločenským problémom ako aj porušovaním ľudských práv žien, ktorý sa týka nás všetkých.

V roku 1999 OSN oficiálne vyhlásila 25. november za Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách. Pri tejto príležitosti sa v našej škole konal odborný seminár spojený s premietaním krátkych filmov na tému domáceho násilia. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja, Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb – Poradenské centrum Dolný Kubín, ÚPSVaR v Námestove, pracovníci poradenských centier a zástupca OR PZ v Dolnom Kubíne npor. Tibor Šándor a žiaci našej školy. Toto je jedna z aktivít, ktorá je pre nás všetkých príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách, upozorňovať na túto skutočnosť, robiť tento problém viditeľným a zároveň vyjadriť podporu ženám a deťom, ktoré násilie zažívajú. Snažme sa preto spoločne o vytvorenie takej spoločnosti, ktorá hovorí NIE násiliu páchanému na ženách a deťoch.

Zodpovednosť za násilie nesie vždy ten, kto ho pácha. Pre násilie neexistuje žiadne ospravedlnenie!