Aktuality 2014-2015

Mikuláš v Krízovom centre v Rabči

V tento krásny predvianočný čas by mali mať ľudia k sebe bližšie. Mikuláš 12.12.? Na dátume nezáleží, ide o to, čo chce človek učiniť. A my sme chceli. Potešili sme malé, ale aj veľké zranené srdcia, ženy a ich deti, ktoré nemali šťastný život.

Dokáže sa človek na niečo takéto pozerať? Zlo dokáže človeka ovplyvniť. No nás nie. Premohlo nás dobro. A tak sme sa už po druhý krát vybrali do Krízového centra v Rabči. Urobili sme deťom Mikuláša a ich mamám sme dopriali trocha relaxu. Viete čo je na tom najkrajšie? Ten dobrý pocit v srdci. Život je krátky, treba sa usmievať.