Aktuality 2014-2015

Mikuláš v škole 2014

Je iba jeden deň v roku, kedy sa všetci tešia ako deti

a navzájom si niečo darujú, čo poteší ich srdce.

V ten deň sa aj študentské srdcia premenia na tie detské

a každý z nich chce potešiť toho druhého.

Áno, je to deň sv. Mikuláša,

ktorý darčeky prináša,

poteší učiteľov, ale aj žiakov.

Tešili sa všetci,

menší i väčší.

Tento deň bol o úsmeve a objatí,

pretože čo dobré dáš, to sa ti vráti …