Aktuality 2018-2019

Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov

Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do 7. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy – Záložka do knihy spája slovenské školy.  

  

 

Cieľom celoslovenského projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov.

Po zaslaní potrebných dokumentov a registrácii nám bola pridelená spolupráca so Strednou odbornou školou technickou v Prešove. Naši žiaci prvého a druhého ročníka vytvorili veľmi kreatívne záložky s dodržaním vyhlásenej témy. Záložky posielame pridelenej škole a tešíme sa na ich kreatívnu tvorbu, ktorú nám spätne zašlú. Žiaci majú možnosť na základe mailových adries uvedených na záložkách spoznať nových ľudí a spomenúť si na nich vždy, keď otvoria knihu na strane so záložkou.

Tešíme sa na spoluprácu.