Aktuality 2016-2017

Miluj úprimne a váž si svoj život

13. decembra 2016 pripravili „makyťárski herci, hudobníci i recitátori“ kultúrny program s krásnym a zároveň výstižným heslom „Miluj úprimne a váž si svoj život“. Cieľom bolo uvedomiť si zákernosť choroby AIDS, vyhnúť sa nákaze, a to predovšetkým úprimnou láskou…

 

{youtube}flI3DFkwFSM{/youtube}

 

 

A – Aktuálny problém?

I– Individuálny problém?

D – Dlhodobý problém?

S – Spoločenský problém?

Celá príprava i realizácia prebehla vďaka schválenému projektu Nadácie Orange s názvom „Miluj ľudí, daruj im svoj čas a nezapínaj počítač zas“. Žiaci SOŠ v Námestove tak mali možnosť byť divákmi v tomto kultúrnom programe.

Veľmi sa tešíme, že našu školu navštevuje toľko talentovaných žiakov – prejavili sa ako vynikajúci herci, speváci, hudobníci, recitátori, organizátori… Pozitívne nás prekvapili, pretože vynikali nielen talentom, ale hlavne ochotou a radosťou pri príprave i realizácii programu. Bolo pre nich pripravené občerstvenie, ktoré ich posilnilo počas prestávok, pretože vystupovali v troch blokoch.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za krásne chvíle, krásny deň a hlavne za úžasný pocit z úžasných ľudí. Veľké a úprimné ďakujem patrí všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri realizácii program.