Aktuality 2018-2019

Mladý cestovateľ Európou

4. novembra 2018 sa konala v KINDERLANDE (najväčšej detskej izbe na Slovensku) akcia s názvom Mladý cestovateľ Európou, ktorú tvorili súťaže zamerané na poznatky o všetkých členských štátoch Európy.

Prepojili sme to aj s naším projektom EUROSCOLA 2019. Deti mali možnosť zúčastniť sa rôznych aktivít na tému Európska únia, ktoré ich veľmi bavili. Urobili nám aj krásne výtvarné diela. Rodičom a mládeži sme dali vyplniť náš dotazník o Európskej únií a voľbách. Oslovili sme niekoľko ľudí, ktorí nám potvrdili účasť na európskych voľbách. Pred uskutočnením tejto akcie som musela komunikovať s manažérom Kinderlandu, ktorý mi umožnil zorganizovať projekt. Tento špecifický deň s názvom Mladý cestovateľ Európou dopadol veľmi dobre.

Výsledky dotazníka:

Tento dotazník vypĺňalo 20 respondentov v rôznej vekovej kategórií:

1. Váš vek?

18 – 21 – 7

22 – 30– 4

31 – 40 – 1

41 – 50 – 6

51 a viac– 2

2. Aký je Váš názor na EÚ a to, že Vaša krajina je súčasťou EÚ?

Pozitívny názor – „Vstup do EÚ bol tým správnym krokom. Určite to prispelo k rozkvetu nášho úžasného národa. EÚ robí veľmi veľké pokroky vo všetkých oblastiach.“

Negatívny názor„Myslím si, že sme tam nemali vstúpiť.“

3. Sledujete dianie v EÚ?

ÁNO – 7

NIE – 13

4. Ak áno, s akými krokmi únie ste spokojný a ktoré by ste naopak nerobili?

„V každom prípade som veľmi spokojná so spoločnou menou. Taktiež pozitívne hodnotím voľný trh a pohyb osôb. Navrhovala by som väčšiu voľnosť krajín pri zachovaní tradícií a zvykov.“

5. Vedeli ste o tom, že v dňoch 23. – 26. 05. 2019 sa budú konať v poradí už 9. priame voľby do Európskeho parlamentu?

ÁNO – 10

NIE- 10

6. Zúčastnite sa v máji 2019 volieb do Európskeho parlamentu?

ÁNO– 15

NIE – 5

7. Ak áno, prečo? Ak nie, z akého dôvodu?

ÁNO„Beriem to ako povinnosť občana k štátu. Určite by som chcel zvýšiť úroveň nášho národa a vylepšiť niektoré oblasti. Pretože Slovensko potrebuje zmenu. Európska únia je skvelý projekt, má svoje chyby a práve voľby môžu tieto chyby napraviť. Určite treba ísť voliť, vybrať dobrých zástupcov Slovenska, ktorí budú zastupovať záujmy Slovákov, ktorí budú proeurópski, budú za Európsku úniu.“

NIE „Mám iné povinnosti, nemám čas. Nezaujímam sa o voľby a ani o ich výsledky.“