Aktuality 2014-2015

MLADÝ DIGITÁLNY EURÓPAN

Súťaž organizuje spoločne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Partnerom súťaže je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Záštitu nad celoslovenskou študentskou súťažou Mladý digitálny Európan prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler a vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

Mladý digitálny Európan sa uskutočňuje prostredníctvom nového elektronického testovacieho systému e-Test implementovaného v národnom projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania.  

Do novej vedomostnej súťaže pre žiakov 2. a 3. ročníka gymnázií a stredných škôl sa online 19. mája 2015 zapojila aj Stredná odborná škola v Námestove.  

Výsledok testovania vedomosti našich žiakov z histórie a súčasnosti Európskej únie nás príjemne prekvapil a potešil. Ako jedinej škole v rámci Žilinského samosprávneho kraja sa nám vďaka naším žiačkam Lucii Kulášovej a Zuzane Janetovej podarilo získať ocenenie. Dievčatá sa v kategórii Najlepší jednotlivci umiestnili medzi prvými desiatimi žiakmi. Za toto ocenenie žiaci získali vecné ceny, ktoré si boli osobne prevziať v Európskom informačnom centre. Okrem vecných cien ich potešilo aj stretnutie so zaujímavými ľuďmi, ako napr. s tajomníčkou PhDr. Romanou Kanovskou a vedúcim Zastúpenia európskej komisie v SR Dušanom Chrenekom). Nás zasa teší skutočnosť, že všeobecný prehľad našich žiakov sa nestratí ani v celoslovenskej konkurencii.