Aktuality 2018-2019

Mladý Európan

Informačné centrum Europe Direct Trstená (patrí do celoeurópskej siete informačných centier) vyhlásilo regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan, ktoré sa konalo 8. apríla 2019 v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Poslaním Europe Direct je približovať Európsku úniu čo najbližšie k ľuďom nášho regiónu a zapájať ich do európskych tém. Súťaž sa zamerala na vedomosti zo spomínanej oblasti. Aj naša škola sa zapojila do súťaže. Žiačky z II. B triedy v zložení Martina Horňáková, Barbora Todorovová a Alžbeta Iglárová vytvorili tím, ktorý našu školu reprezentoval. Z prvého a druhého kola sa vyberali tí najlepší. Žiačky postúpili do finálového kola. V silnej konkurencii si vybojovali krásne 3. miesto, za ktoré im gratulujeme a držíme palce v ďalších súťažiach.