Aktuality 2014-2015

Mladý líder na vidieku

Od 26. do 28. septembra 2014 sa Júlia Kvasňáková a Natália Žuffová z III. M triedy zúčastnili workshopu Mladý líder na vidieku. Workshop organizovala Rada mládeže Žilinského kraja v rámci projektu RYS – Rural Youth Support s podporou Európskej komisie z programu Youth in Action. Workshop bol zameraný na výmenu a získavanie informácií a skúseností s prácou s mládežou na vidieku: plánovanie a organizovanie mládežníckych podujatí na vidieku, spolupráca so samosprávou, základy projektového manažmentu a pod. Na workshope mali žiaci možnosť spoznať nových zaujímavých ľudí, získať nové kontakty, informácie, nadviazať spoluprácu.