Aktuality 2021-2022

Mladý podnikavec – workshop finančnej gramotnosti

17. decembra 2021 sa v online priestore uskutočnilo tradičné vzdelávanie žiakov 4. ročníka, ktoré bolo zamerané na zvýšenie úrovne finančnej gramotnosti v kontexte rozvoja podnikateľských zručností žiakov. Vzdelávanie bolo uskutočnené pod názvom projektu:

phoca thumb m 002

Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov. Žiaci si rozšírili vedomosti o oblasť úverov, sporenia, investovania, rizika a poistenia. Na základe teórie žiaci vypracovávali aj dištančné zadania, ktoré preverili ich praktické zručnosti. Tešíme sa na pokračovanie vzdelávania aj pre ďalšie ročníky.