Aktuality 2014-2015

Mladý účtovník 2015

Posledný májový pracovný deň sa na našej škole konala celoškolská súťaž Mladý účtovník 2015, do ktorej sa zapojilo 18 žiakov 2. a 3. ročníka odborov manažment regionálneho cestovného ruchu a medzinárodné obchodné vzťahy.

 

 

Cieľom súťaže bolo nájsť spomedzi žiakov najlepšieho účtovníka na škole, čo žiaci museli dokázať riešením náročných účtovníckych operácií v podniku.

Súťaž pozostávala zo 6 kôl, v ktorých mali žiaci preukázať vedomosti a zručnosti pri spracovávaní účtovnej agendy – urobiť analýzu majetku a zdrojov krytia, zaúčtovať zadané hospodárske operácie, vylúštiť tajničku s účtovníckymi pojmami, určiť, čo znamenajú konkrétne účtovné zápisy a nakoniec vystaviť základné účtovné doklady. Maximálny počet bodov, ktorý mohli dosiahnuť, bol 142.

 

Najlepší účtovníci školského roka 2014/2015 sú:

 

 

1. miesto: Denisa Podstrelená, Katarína Náčinová, III. B (123 bodov)

2. miesto: Erika Štetiarová, Kristína Fidrová, III. B (119,5 boda)

3. miesto: Alexandra Palitefková, Lucia Ďubeková, II. B (116,5 boda)

 

 

Ďakujeme za účasť a férový boj a tešíme sa na budúci rok.