Aktuality 2015-2016

Modernizácia vyučovania v SOŠ Námestovo

Po zavedení produktu Microsoft Office365 v predchádzajúcom školskom roku a zapracovaní jednotlivých služieb do vyučovacieho procesu, naša škola aj v tomto školskom roku 2015/2016 aktívne rozvíja a využíva jednotlivé služby produktu Microsoft Office365.

 

Ide hlavne o tieto služby: Online Office, OneDrive, Skype for Business, Online OneNote a školské e-maily, ktoré jednoznačne skvalitňujú a zatraktívňujú vyučovací proces z pohľadu učiteľa a samozrejme aj žiaka.

Využívanie Cloudových služieb OneDrive (osobné internetové úložisko) sa stáva bežnou realitou nielen u pedagógov, ale aj u žiakov. Pri písaní spoločných projektov, zadaných prác a samozrejme pri práci v skupinách si našiel svoje využitie Online Office. Služba Online OneNote u mnohých žiakov nahradila školské zošity. Školská elektronická komunikácia medzi pedagógmi a žiakmi sa značne zjednodušila používaním oficiálnych školských e-mailových účtov. Služba Skype for Business je vynikajúca služba pre vytváranie online konferencií a prezentovanie vybraného obsahu všetkým účastníkom konferencie. Častokrát je využívaná na vyučovacích hodinách.

Produkt Microsoft Office365 obsahuje omnoho viac služieb a neustále sa skvalitňuje a rozvíja. Naša škola však nechce zostať iba pri využívaní niekoľkých služieb a v ďalších školských rokoch plánujeme zaradiť ďalšie služby, ktoré zefektívnia a skvalitnia vyučovací proces.

Tohtoroční prváci nastúpili už do zabehnutého školského systému a pomerne jednoducho sa vedeli zorientovať vo všetkých ponúkaných možnostiach Microsoft Office365.

Prečítajte si ich autentický pohľad na vyučovanie v našej škole. Príspevok napísali žiaci I. B triedy, skoordinovala žiačka Kristína Zemančíková.

Pri nástupe na strednú školu som sa nevyznala v počítačoch, ale po mesiaci pobytu v tejto škole som zistila, že aj bez praxe môže byť učenie zaujímavé. Teória ma sama o sebe celkom baví, pretože je zaujímavé učiť sa o počítačoch a ich histórii, či už to je o základnej doske, BIOS-e a rôznych prácach v programoch. Verím, že to bude ešte zábavnejšie, keď budeme mať prax.

Páči sa mi, že máme školské účty, kde môžeme mať nielen poznámky, ale aj osobné veci ako fotografie, videá, ba dokonca aj hudbu. Je isté, že to je súkromné a nikto to nemôže okrem mňa vidieť. Pokiaľ chcem, existuje možnosť zdieľania poznámok alebo aj súborov s jednou osobou, ale aj s celou triedou. Tiež si môžeme vytvoriť skupinu, kde môžete pridávať úlohy a ich riešenia, či už spolu komunikovať medzi sebou.

Učitelia v škole sú voči nám ústretoví a snažia sa nám pomáhať. Berú nás viac dospelo ako v základnej škole. Vždy keď prídeme na hodinu, zapneme si Skype for business a čakáme, kým nám učiteľ pošle prezentáciu, z ktorej nám vysvetlí učivo. Po určitom čase nám položí otázku z nového učiva, aby sa uistil, že sme učivu porozumeli. Aby sme si čo najviac učiva zapamätali na hodine, sami si napíšeme poznámky z do OneNote, teda našich online zošitov, z ktorých sa doma učíme. Vďaka aplikácii OneNote, OWA, OneDrive si poznámky môžeme upravovať, písať alebo len čítať cez mobil, čo je veľká výhoda. Vďaka Skype for Business dokážeme byť na hodine aj keď sme chorí, proste sa len jednoducho pripojíme ku Skype for Business cez domovský počítač a cez slúchadlá budeme počuť aj učiteľa. V škole som síce len krátko, a nielen za seba, ale za celú triedu píšem, že sa nám tu páči a sme spokojní.