Aktuality 2014-2015

Módna línia mladých

Módna línia mladých (MLM) je významná medzinárodná súťaž študentov stredných škôl, nádejných mladých módnych návrhárov. Prešovské PKO sa zaplnilo pedagógmi a študentmi. Súťažiaci sa mohli prihlásiť až do ôsmich kategórií a poradie výhercov v každej z nich určovala odborná porota pozostávajúca z ôsmich členov.

Čo sa týka súťažiacich modelov, mali vysokú kreatívnu aj odbornú úroveň. Bolo málo takých modelov, ktorým chýbalo niektoré z požadovaných kritérií – kreativita, vhodnosť použitého materiálu, úroveň krajčírskeho spracovania, v niektorých kategóriách aj funkčnosť. Kvalitou bola najlepšie zastúpená kategória Zvrchníky, najslabšou bola Spodná bielizeň a plavky. O to ťažšiu úlohu mala porota, ktorá musela určiť v každej kategórii tri miesta a udeliť ďalších päť mimoriadnych ocenení. Aj my, študentky Strednej odbornej školy v Námestove odbor styling a marketing, sme sa zapojili do tejto významnej súťaže v kategórii Doplnky. Aj keď sme nezvíťazili, priniesli sme si bohaté skúsenosti a pohľad na svet módy. Už teraz vieme, že do súťaže sa zapojíme v budúcnosti aj my a naše modely budú prezentovať nielen nás, ale aj našu školu.