Aktuality 2016-2017

Môj kreatívny čitateľský denník

Aj tento školský rok 2016/2017 odhaľovali naši žiaci tajomstvá kníh, a to formou tvorby originálneho čitateľského denníka. Hodnotenie zahrňovalo tieto časti: spracovanie, gramatika, pravopis, forma denníkov, kreativita. Nebolo jednoduché určiť víťazov, ale po precíznom zvážení všetkých kritérií sme sa rozhodli takto:

 

1. miesto: Daniela Sameliaková, IV. AS

2. miesto: Marcela Remková, I. B

3. miesto: tím žiakov: Zuzana Kulichová, Simona Barutová, Šimon Rambala, II. B

Pochvalu si zaslúžia aj kreatívne práce týchto žiakov:

Marcela Kriššová, Kristína Majdová, II. M

Klaudia Kurjaková, II. AS

Ivana Fitáková, II. M

Timea Papajová, IV. AS

Michaela Kyrczová, Katarína Kosmeľová, II. M

Daniela Žuffová, Monika Kondelová, II. M

Marianna Balúnová, Sára Antušáková, Monika Polťáková, II. M

Kristína Zemančíková, II. B

Ján Malák, II. M

Výhercom gratulujeme a víťazné čitateľské denníky posielame do súťaže vyhlásenej Žilinským samosprávnym krajom – Môj originálny čitateľský denník.

Tešíme sa zo šikovnosti našich žiakov a veríme, že aj touto formou prispejeme k zvýšeniu čitateľskej gramotnosti a motivujeme žiakov ku kreatívnej tvorbe vlastných čitateľských denníkov.