Aktuality 2019-2020

Môj slovník z reality alias Slovíčka v malíčku

Tak ako každý rok, aj teraz sa naša škola zapojila do súťaže Môj slovník z reality. Počas začiatku roka 2020 súťažiaci pracovali na svojich slovníkoch, keďže školské kolo sa malo uskutočniť prezenčne v druhej polovici marca.

Po prerušení vyučovania v školách sa školské kolo uskutočnilo online formou a vyučujúci vybrali slovník Petry Jankolovej (I. B), ktorý mal reprezentovať školu v celoslovenskom kole. Petrin slovník bol výnimočný. Jednotlivé položky kreslila na grafickom tablete a celý slovník spracovala do požadovanej elektronickej podoby. Pracovala na ňom veľmi zodpovedne a jeho formu a súlad s pravidlami chodila viackrát konzultovať k svojej vyučujúcej. Konečná podoba slovníka spĺňala všetky požiadavky, ktoré určovali pravidlá tohto ročníka a bola esteticky veľmi pekne spracovaná. Keďže situácia znemožnila porote hodnotiť slovníky v celoslovenskom kole prezenčne, počas mája 2020 sa uskutočnilo verejné online hlasovanie, v ktorom boli vybraté slovníky s najvyšším počtom hlasov a z tých porota nakoniec určila víťazov. Petra získala v celoslovenskom kole úžasné prvé miesto, a tak prispela k zviditeľneniu našej školy. Za úspešnú prezentáciu jej ďakujeme a prajeme jej veľa rovnako úspešných projektov a plno krásnych nápadov.

DIPLOM