Aktuality 2014-2015

Mojou Oravou očami maľby – projekt AXA FOND

Ako som dostala takúto príležitosť? Pani učiteľka Pazúriková sa ma opýtala, či by som sa chcela zdokonaliť v maľbe. Bola to príležitosť vyskúšať niečo nové a nabrať tak skúsenosti do budúcnosti.

Išlo o grant, ktorý mi poskytne financie na čokoľvek, čo by som chcela realizovať. A tak sa aj stalo. Išla som do toho. Grant mi poskytla spoločnosť AXA FOND. Bol to finančný obnos peňazí, ktorý som sa rozhodla investovať do môjho projektu. V čom spočíval môj projekt? Keďže študujem manažment regionálneho cestovného ruchu druhý rok na našej škole, chcela som prepojiť cestovný ruch s maľbou a vytvoriť tak propagačné materiály Slovenska, a to konkrétne Oravy. To bola hlavná myšlienka projektu. Chcem ukázať svetu krásy Oravy cez maľbu. Mojou záľubou je maľovať a tvoriť. Za pomoci pani učiteľky Pazúrikovej sme našli dielničku keramiky v Prahe, kde som sa rozhodla vycestovať a stráviť tam týždeň od 16. februára 2015 do 20. februára 2015. Vycestovala som v nedeľu večer a celý týždeň som trávila čas v Prahe. Kurz sa mi krátil, každý deň som tam trávila dve až tri hodiny. Či to bola maľba, či kresba, či som sa učila robiť s novými materiálmi, vždy to bolo pre mňa zaujímavé. Naučila som sa veľa nových ťahov. To však nie je všetko. Mám v pláne maľovať stále nové a nové obrazy Oravy a okolia. Naozaj ma to baví a rada takto napĺňam čas. Dúfam, že sa mi podarí ešte vytvoriť veľa nových nápadov. Získala som nové skúseností. Naučila som sa byť samostatná a samozrejme som sa výrazne zlepšila v mojej záľube.