Aktuality 2021-2022

Nadácia TESCO: „Vy rozhodujete, my pomáhame…“

V rámci 8. edície programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ sa naša škola zapojila s projektom „Robotika v prázdninovom tábore“. Vzhľadom k pandemickej situácii sa projekt v tejto edícii nerealizoval, ale za poskytnuté finančné prostriedky sme si mohli zakúpiť veci na posilnenie výučby a aktivít v čase lockdownu a uzatvorenia krajiny. Naša škola využila financie na posilnenie internetu. Zakúpili sme switch a optickú kabeláž, nainštalovali a uviedli do prevádzky novú optickú sieť, ktorá nám bude slúžiť niekoľko rokov.