Aktuality 2015-2016

„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc

Cieľom tohto celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici i k čítaniu, poznávaniu nového. Naše školské podujatie sa konalo 5. októbra 2015 v duchu myšlienky: „Láska zobrazená v knihách prebúdza lásku k človeku i ku knihe.“

 

Vybraní milovníci literatúry zo všetkých ročníkov našej školy si v úvode celej literárnej akcie zatancovali na pieseň od Kristíny – Budzeme še ľúbic a uvedomili si tak jednotnú myšlienku lásky. Nasledovali filmové ukážky literárnych diel, z ktorých si jednotlivé skupinky vybrali „srdcu blízke“ dielo a moderným štýlom ho dramatizovali i výtvarne stvárňovali. Využívali knihy z našej knižnice, ktorá sa nachádza v učebni č. 10. Účastníci sa prejavili ako kooperatívni, kreatívni a veselí herci, čo nás veľmi teší. Ako odmenu si každý mohol vybrať knihu z ponuky, ktorú vytvorili žiaci školy darovaním. O 12.00 h sa všetci presunuli do Auly SOŠ Námestovo, kde prebehlo autorské čítanie diel Medarda Slovíka. Je pre nás cťou, že v rámci IV. ročníka NÁMESTOVSKÝCH AUTORSKÝCH ČÍTANÍ predstavil v priestoroch práve našej školy svoju tvorbu autor MEDARD SLOVÍK a výtvarník MIROSLAV KNAP. Oni všetkých obohatili svojou tvorbou a naši žiaci im čítali z repertoáru školskej tvorby vlastnej knihy.

Ďakujeme všetkým účastníkom za úžasný literárny zážitok.