Aktuality 2015-2016

Námestovský ďateľ 2016

Naša škola usporiadala 2. júna 2016 regionálne kolo súťaže žiakov prvých ročníkov v súťažnej disciplíne písanie na počítači „Námestovský ďateľ 2016“. Aj naši žiaci sa zapojili do tejto súťaže. Boli to víťazi školského kola, a to Blanka Kuráková z I. B a Ján Malák z I. M triedy.

 

Úspešne reprezentovali našu školu, kde Ján Malák sa umiestnil na peknom druhom mieste. Blanka Kuráková obsadila štvrté miesto. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a víťazovi Alešovi Laššákovi (OA Tvrdošín) srdečne blahoželáme. Pre súťažiacich sme pripravili zaujímavý program. Žiaci spolu s vyučujúcimi sa mohli dať skrášliť v kozmetickom a kaderníckom salóne. Tešíme sa na ďalšie súťaže v písaní na počítači.