Aktuality 2018-2019

Námestovský ďateľ 2019

Naša škola usporiadala 17. júna 2019 súťaž v písaní na počítači pre žiakov prvých ročníkov „Námestovský ďateľ 2019“. Súťažiaci boli z OA Dolný Kubín, SSŠ EDUCO Slanická osada a aj naši žiaci, víťazi školského kola, a to Tatiana Majcherová (I. M), Juraj Kulich (I. B) a Marko Števurka (I. B).

Úspešne reprezentovali našu školu, kde Tatiana Majcherová sa umiestnila na štvrtom mieste (čisté údery za min. 209,9 a % chýb 0,09). Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a víťazke Diane Strečokovej (čisté údery za min. 254,3 a % chýb 0,03 z OA Dolný Kubín) srdečne blahoželáme. Pre súťažiacich sme pripravili zaujímavý program. Žiaci spolu s vyučujúcimi sa mohli dať skrášliť v kozmetickom a kaderníckom salóne, pozrieť si tlač na 3D tlačiarni. Tešíme sa na ďalšie súťaže v písaní na počítači.