Aktuality 2016-2017

Národná hrdosť a vlastenectvo v dobe „lajkov“

Minister obrany Peter Gajdoš vyhlásil 12. ročník literárnej súťaže pre študentov stredných a vysokých škôl na tému „Národná hrdosť a vlastenectvo v dobe „lajkov“. Úlohou prihlásených súťažiacich bolo napísať príbeh, úvahu alebo esej na danú tému.Klaudia Kurjaková, žiačka II. AS triedy, napísala krásnu úvahu s názvom „Mizantrop v ríši slovenskej“, ktorú sme odoslali do súťaže.