Aktuality 2020-2021

Naše recitačné úspechy

Hviezdoslavov Kubín 2020 – regionálne kolo

23. septembra 2020 sme sa zúčastnili regionálneho kola postupovej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2020 (Renáta Finiková – II. M – prednes prózy, Erika Adamcová – III. B – prednes poézie). Realizovalo sa to v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

 phoca thumb m 001

Po úvodnej prezentácií sme sa rozdelili do dvoch kategórií: POÉZIA a PRÓZA. Po odrecitovaní sme mali konzultáciu s porotcami, ktorí nám radili, v čom sa máme zlepšiť. Potom nasledovalo vyhodnotenie, ktoré nás pozitívne prekvapilo:

Erika Adamcová (III. B) – 2. miesto v prednese poézie a návrh na postup do krajského kola

Renáta Finiková (II. M) – 3. miesto v prednese prózy

Po vyhodnotení sme boli pozvané na spoločný obed.

Vajanského Martin 2020 – krajské kolo

24. septembra 2020 sme sa zúčastnili krajského kola postupovej súťaže v prednese poézie a prózy Vajanského Martin 2020 (Erika Adamcová – III. B, Alžbeta Iglárová – IV. B). Realizovalo sa to v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine.          

    

Konkurencia bola veľmi silná aj počas tejto pandémie. Obe sme bojovali a reprezentovali školu. Výsledok?

Alžbeta Iglárová (IV. B) – 2. miesto a postup do celoslovenského kola

Tešíme sa z našich úspechov.