Aktuality 2014-2015

Naše víťazstvo nech je Luckiným víťazstvom

Nezisková organizácia JA Slovensko na jubilejnom 20. ročníku súťaže Veľtrh študentských spoločností 2015, ktorý sa konal 26. marca v bratislavskom Avion Shopping Park, udelila ceny najlepším študentským firmám. Hodnotiaca porota zložená z 32 odborníkov posudzovala 59 podnikateľských nápadov z celého Slovenska, ale aj dosiahnuté finančné výsledky, využitie marketingových nástrojov, tímovú spoluprácu či nadobudnuté podnikateľské zručnosti žiakov. Podujatie podporili významní hostia – prezident SR Andrej Kiska, minister školstva Juraj Draxler a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Veľtrhu sa zúčastnila aj študentská spoločnosť Wakey Wakey zo Strednej odbornej školy v Námestove so svojou unikátnou hrou „Cesta do rozprávky“, za ktorú získala 3. miesto v hlavnej kategórii AT & T manažérsky tím a 1. miesto v kategórií hodnotenie študentskou porotou.

Hru sme navrhli a vyrobili v štýle Disney. Prečo? Pretože deti sú tie najšťastnejšie práve preto, že veria rozprávkam a to by sme sa mali od nich učiť, povedala Natália Žuffová, viceprezidentka marketingu.

Vlasta Triebeľová, prezidentka spoločnosti, zdôraznila, že hra obsahuje 4 druhy hracích kartičiek – vedomostné, zábavné, rozprávkové a ľubovoľné, do ktorých si môžu rodičia dopísať úlohy, s ktorými majú ich deti v škole problém. Hra im zábavnou formou pomôže lepšie pochopiť učivo. Súčasťou hry sú originálne, vlastnoručne vyrobené hracie figúrky, hracia doska a hracia ceruzka.

Účelom našej hry bolo odtiahnuť deti od počítačov a pritiahnuť rodičov k deťom. Cieľom spoločnosti bolo rozdávať úsmev ale predovšetkým priniesť do života kúsok rozprávky 8–ročnej Lucke, ktorá bojuje so zákernou chorobou. Časť zisku z nášho podnikania sme sa rozhodli venovať práve jej.

Touto cestou úprimne ďakujeme vedeniu ZŠ Slnečná Námestovo, ZŠ Komenského Námestovo, ZŠ s MŠ Oravská Jasenica a ZŠ s MŠ Beňadovo, že nám umožnili prezentovať našu hru a ďalšie sprievodné výrobky medzi ich žiakmi. Tiež ďakujeme pani učiteľke zo ZŠ Slnečná Námestovo Mgr. Renáte Kollárovej za cenné rady a pripomienky ku vedomostným hracím kartičkám. V neposlednom rade ďakujeme firme Domatra, s. r. o. Námestovo, ktorá finančne podporila marketingovú prezentáciu našej spoločnosti. Záverečné poďakovanie patrí neziskovej organizácii JA Slovensko, že nám umožnila vyskúšať si podnikanie na vlastnej koži