Aktuality 2018-2019

Našim recitátorkám sa opäť darilo

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizovalo 2. mája 2019 podujatie Vajanského Martin 2019

krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy pre jednotlivcov a kolektívy.

Do tejto súťaže postúpili 2 žiačky našej školy, a to Alžbeta Iglárová z II. B a Lenka Ondreková z II. M.

Tento rok sa zúčastnilo krajského kola Vajanského Martin 2019 až 108 recitátorov, ktorí bojovali o víťazstvo v Turčianskej galérii v Martine.

Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať poznanie i šírenie literárnych hodnôt. A tieto literárne hodnoty majú v srdci aj naše recitátorky:

Alžbeta Iglárová sa umiestnila na 1. mieste v prednese poézie, Lenka Ondreková sa umiestnila na 2. mieste v prednese prózy.

Dievčatám úprimne blahoželáme a želáme veľa ďalších umeleckých úspechov.