Aktuality 2016-2017

Návšteva Centra sociálnych služieb v Námestove

5. októbra 2016 sme navštívili spolu s pani učiteľkou PaedDr. Martinou Vlčákovou krásne a harmonické Centrum sociálnych služieb v Námestove. Pre klientov centra sme pripravili zaujímavý program a priniesli darčeky z lásky i z úcty k starším, keďže je mesiac úcty k nim.

 

Darčeky ručne ušili naše stylistky. Boli to levanduľové vrecúška. Doma sme upiekli z tajných ingrediencií sladké občerstvenie. Darovali sme im gerbery ako symbol šťastia. Zaspievali sme si niekoľko ľudových piesní a spríjemnili sme všedný deň nielen im, ale aj nám. Vykonali sme kozmetickú masáž rúk, a tak pohladili ich kúsok duše. Urobili sme to rady a aspoň máme hlboko v srdci zarytý jeden dobrý skutok.