Aktuality 2017-2018

Návšteva Národnej rady Slovenskej republiky

7. decembra 2017 mali žiačky 1. a 2. ročníka študijného odboru MEDZINÁRODNÉ OBCHODNÉ VZŤAHY tú česť navštíviť NR SR – jediný ústavodarný a zákonodarný orgán SR.

 

Exkurzia v NR SR prebiehala formou zastávok pri jednotlivých najzaujímavejších miestach v interiéri NR SR a zaujal nás zaujímavý výklad – história NR SR, námestie Alexandra Dubčeka, prvý predseda J. M. Hurban a ďalšie významné osobnosti, ako M. R. Štefánik spolu s Alexandrom Dubčekom a Andrejom Hlinkom, vzácne exponáty slovenského národa, umelecké skvosty v podaní Albína Brunovského, rokovanie o rozpočte SR na rok 2018, diskusia s poslancom Jurajom Blanárom. Toto všetko mohli naše žiačky vidieť i počuť tento výnimočný decembrový štvrtok. Mimochodom, pán Juraj Blanár, bývalý župan ŽSK a súčasný poslanec NR SR, nás na túto návštevu pozval, za čo mu samozrejme veľmi ďakujeme. Nie každý deň máte šancu dostať sa do takej výnimočnej inštitúcie, akou je nepochybne NR SR.