Aktuality 2017-2018

Návšteva z DSS

15. mája 2018 sme v našej škole privítali veľmi milú návštevu, a to dôchodkyne, ktoré boli vďačné a nadšené, že mohli k nám prísť. Pozvala ich naša Žiacka školská rada SOŠ v Námestove. Tieto milé dámy chceli vidieť, ako to funguje v našej škole a aj ony nás obohatili o svoje skúsenosti a zážitky vo forme rozprávania.

Návštevu sprevádzali členovia ŽŠR – Viktória a Marek. Pozorovali, ako prebieha vyučovanie na hodinách matematiky, anglického jazyka, ekonomiky a aj slovenského jazyka, kde sa im páčilo vďaka hravej forme, pretože na základe dramatizácie diel si žiaci dokážu zapamätať oveľa viac. Keďže je naša škola „bohatá“ na schody, na záver návštevy mali zaslúžený relax, o ktorý sa postarali naše kozmetičky – dámy dostali masáž rúk. S úsmevom na tvári i  s vďačnosťou opúšťali budovu, a to so slovami, že sa tešia na ďalšie takéto podobné aktivity, ktoré organizuje naša ŽŠR.