Aktuality 2016-2017

Navštívili sme OLÚP Predná Hora

Na základe projektu „Miluj ľudí, daruj im svoj čas a nezapínaj počítač zas“ sme mali možnosť navštíviť Odborný liečebný ústav psychiatrický (OLÚP) Predná Hora. Žiaci II. Bsps, III. Bsps a II. M sa zúčastnili 1. februára 2017 odborných prednášok, diskusií a prehliadky tohto ústavu. Prednášky boli venované týmto témam:

 

1. Novodobé nelátkové závislosti

2. Závislosť od alkoholu a drog

3. Škodlivosť fajčenia

Po štvorhodinovej ceste autobusom sme sa konečne dostali na miesto, z ktorého sa „len tak ľahko nikto nedostane“. Ústav sa nachádza v horách, kde je veľmi zložitý prístup (vysoké stúpanie, neupravené cesty, nezaľudnená oblasť).

Ambulantná zdravotná starostlivosť sa zameriava na:

– dobrovoľnú ambulantnú liečbu závislostí a súdom nariadenú ochrannú ambulantnú liečbu závislostí,

– psychiatrické vyšetrenie vodičov, ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky a posudzovanie psychickej spôsobilosti vodičov,

– poskytovanie poradenských služieb a informácií o závislosti a liečení,

– riešenie urgentných situácií,

– doliečovanie pacientov po liečbe závislosti,

– odber moču na toxikologické vyšetrenie na žiadosť pacientov alebo ich zákonných zástupcov.

A takto sa vyjadrili naši študenti, ktorí sa návštevy zúčastnili:

„Bože, koľko je tu mladých ľudí a hlavne pekní mladí chalani, ktorí sú vraj narkomani…“

„Zaujímavé je, že sme tu stretli veľa žien (aj starších) a riadne zničených alkoholom…“

„Najviac sa mi páčila diskusia s pacientom – s tým narkomanom a zároveň gemblérom – bol pekný…“

„Prekvapila ma tá informácia o našom IQ – že sa tvorí vo veku 14 až 17 rokov a že to všetko stopneme, keď začneme piť alkohol alebo drogovať…“

„Je to tam riadne pekne zariadené a tí lekári sú tam fakt dobrí…“

„Tie prednášky boli riadne dlhé, ale dozvedel som sa veľa informácií a aj to, že pacienti z Oravy sú väčšinou alkoholici, tak sa nás snažil varovať…

Sme radi, že sme mali možnosť vidieť toto miesto, prezrieť si priestory ústavu, dozvedieť sa veľa nového a hlavne sme si uvedomili, ako ľahko padne človek na úplné dno… A sme šťastní, že sme boli len návštevníci a nie pacienti….