Aktuality 2014-2015

„Navždy sa zachová v pamäti stužková“ – školská súťaž

V našej škole sa uskutočnila 20. novembra 2014 školská súťaž v účesovej tvorbe na aktuálnu tému „Navždy sa zachová v pamäti stužková“. Súťaže sa zúčastnili žiačky odboru kaderník.

 

 

O vizáž modeliek sa postarali žiačky odboru kozmetik. Kreativita žiakov sa prejavila na ich konečných výsledkoch, čo bolo pri vyhodnotení prvých troch miest veľmi náročné.

Umiestnenie:

  1. miesto: Michaela Kramarčíková, I. N
  2. miesto: Mária Smolková, III. K
  3. miesto: Katarína Kurtulíková, II. K

Za reprezentáciu jednotlivých tried si všetky súťažiace zaslúžia pochvalu a sladkú odmenu.