Aktuality 2018-2019

Nebezpečný internet – oznam pre rodičov

Vážení rodičia v poslednom období bol v našom okrese zaznamenaný narastajúci výskyt závažných prípadov súvisiacich s používaním internetu maloletými deťmi

(najmä šírenie fotografií a videí detí s nevhodným obsahom na sociálnych sieťach, zneužívanie profilov iných detí, zosmiešňovanie, ohováranie a iné spôsoby vzájomného ubližovania si prostredníctvom internetu a podobne, čo môže byť kvalifikované ako trestný čin).

V záujme bezpečnosti Vašich detí Vás preto žiadame o zabezpečenie zvýšeného dohľadu nad časom a spôsobom tráveným na internete.

Internet je verejné miesto a Vaše deti za počítačom nemusia byť v bezpečí!

V prípade Vášho záujmu o problematiku rizík vo virtuálnom svete odporúčame navštíviť webovú stránku kde nájdete nielen príručku pre rodičov „Ako nestratiť dieťa vo svete internetu“, ale aj mnoho užitočných informácií a iných náučných a zábavných aktivít pre Vás a Vaše deti:

Príručka

Ďalšie užitočné odkazy:

Bezpečný internet

Zodpovedne

Deti na nete

V oblasti bezpečnosti Vašich detí na internete môžete kontaktovať odborných zamestnancov CPPPaP Námestovo, tel.: 043/5581066; 0911 127 111 ; CPPPaP Tvrdošín, tel. 043//5391160; 0911 539 116 ktorí Vám radi pomôžu a poradia.

Ďakujeme za Vašu spoluprácu.