Aktuality 2019-2020

Nebojme sa o tom rozprávať

27. novembra 2019 sme sa zúčastnili na prednáške o eliminácii násilia páchaného na ženách s kpt. Mgr. Tiborom Šándorom z OR PZ v Dolnom Kubíne a pani Mgr. Katarínou Kvašňovskou. Z tohto stretnutia sme si odniesli veľa nových poznatkov o požívaní alkoholu, drog a týrania žien.

Veľmi nás zaujalo koľko mladých, ale aj starších ľudí je závislých a vybíjajú si zlosť na slabších a bezbranných ľuďoch. Videli sme, čo mladí ľudia robia po požití alkoholu a iných drog a potom sú zneužívaní, okradnutí a mnohokrát aj brutálne zbití. Koľko mladých a neplnoletých chodí na zábavy, kde im často predajú alkohol, prípadne im ho ponúkne niekto cudzí. Videli sme prípady, kedy muži alebo ženy týrajú svojich partnerov a veľakrát aj deti. Myslíme si, že svetu treba dať vedieť o takýchto problémoch. Nikto by nemal tajiť svoje problémy, či už je to závislosť, týranie alebo šikana. Ďakujeme za nové informácie.

Nika z I. A:

Mne sa táto prednáška páčila a som rada, že sme si to mohli vypočuť a pozrieť sa na dnešných ľudí aj inými očami, tými reálnymi. Myslím si, že sa to týkalo mnohých z nás a určite si veľa z nás aj zobralo ponaučenie a otvorilo nám oči. Je dôležité hovoriť o tejto problematike, aby dnešná dospievajúca generácia pochopila, že piť, fajčiť, ubližovať a robiť problémy nie je cesta k šťastnému a zdravému životu.