Aktuality 2019-2020

Nešikanujme, milujme

Na základe projektu ŠIKANA FORMOU DRAMTIZÁCIE schváleného Žilinským samosprávnym krajom sa nám podarilo zrealizovať podujatie, ktoré vnútorne obohatilo nielen študentov, ale aj seniorov z CSS v Námestove.

    

 

{youtube}XcW1-jvLhXI{/youtube}

 

Keďže je OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM, snažili sme sa v našom vystúpení prepojiť dva svety – a to svet mladých so svetom tých starších, skúsenejších, ktorí už vedia, o čom život je. S programom s názvom NEŠIKANUJME, MILUJME sme 14. októbra 2019 navštívili Centrum sociálnych služieb v Námestove, kde nám rolu starenky hrala jedna pani z tohto centra. Potešili sme ich programom, občerstvením v podobe sladkého pečiva a obdarili sme ich darčekmi, ktoré tvorili žiačky z II. M triedy. Aj naše šikovné kozmetičky a kaderníčky pod vedením majsteriek (A. Hvoľková, V. Banášová) priložili ruku k dielu, upravili ich a ošetrili ich pleť.

„Buďte požehnaní tí, ktorí máte pochopenie s mojou neistou chôdzou a trasľavými rukami. Buďte požehnaní tí, ktorí uznávate, že moje uši už nezachytia každučké slovo.

Buďte požehnaní tí, ktorí si uvedomujete môj zoslabnutý zrak a to, že myseľ už nie je taká bystrá. Buďte požehnaní tí, ktorí mi prepáčite, že som niečo vysypal alebo vylial.“

15. októbra 2019 vystupovali naši školskí ochotníci v AULE SOŠ podnikania a služieb v dvoch blokoch. Program bol určený v tento deň žiakom 1. – 3. ročníka, vyučujúcim a všetkým, ktorí majú radi umenie.

    

Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým školským ochotníkom, pretože nacvičovali, vstávali v skorých hodinách, tešili sa z nácvikov programu a vytvorili tak úžasnú divadelnícku skupinu žiakov rôznych tried a ročníkov. Stretli sa tak úžasní mladí ľudia, ktorí dokážu aktívne tráviť voľný čas a vážia si skutočné ľudské hodnoty. Ďakujeme taktiež dievčatám z II. M triedy, pretože tvorili pozdravy a magnetky pre seniorov, kozmetičkám, kaderníčkam, majsterkám, učiteľom za ústretovosť a ochotu spolupracovať i celému vedeniu školy.

    

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a chceme upozorniť na skutočnosť, že naša škola má veľa talentov, len sa treba chcieť prejaviť a „zapáliť sa pre dobrý účel“.