Aktuality 2014-2015

Nová študentská spoločnosť – NStyle

V rámci predmetu aplikovaná ekonómia je možnosť preveriť si svoje teoretické vedomosti v praxi, a preto sme si vytvorili NStyle, š. s. Našu spoločnosť tvoria študentky 1. N triedy a naučíme sa tu, ako si založiť vlastný podnik, ako ho máme efektívne viesť, ako hospodáriť s peniazmi, ako vhodne komunikovať…

Cieľom našej študentskej spoločnosti je, aby sme mali spokojných zákazníkov. Chceme získať nové skúsenosti, ktoré my, kaderníčky, po skončení školy využijeme pri zakladaní vlastných salónov.

Manažment študentskej spoločnosti tvorí: prezidentka Soňa Kvasničáková, viceprezidentka marketingu Anna Žatkuľáková, viceprezidentka ľudských zdrojov Barbora Hrubcová, viceprezidentka výroby Daniela Vargová a viceprezidentka financií Kristína Kovaľová.

Na základe prieskumu trhu, uskutočneného prostredníctvom dotazníkov, ktoré sme rozdali žiakom a pedagogickým zamestnancom, sme zistili, čo v našej škole chýba a čo by si zákazníci kúpili. Naša spoločnosť NStyle bude ponúkať na predaj šaláty rôznych farieb, cookies sušienky, vianočnú kapustnicu s možnosťou výhry, výrobky zdobené servítkovou technikou, envirovýrobky, poradenstvo – starostlivosť o vlasy. Naše výrobky nájdete v bufete.

Už teraz sa tešíme na vás.