Aktuality 2016-2017

Novodobé otroctvo

Niektorí si povedia, že v dnešnej dobe neexistuje otroctvo, avšak mýlia sa. Otroctvo má v dnešnej dobe veľa foriem a vyskytuje sa dokonca aj na Slovensku. Preto nám združenie OFF pod vedením organizácie Škola života ukázalo temnú stránku nášho sveta.

Povedali nám, ako také novodobé otroctvo vyzerá, znázornili nám ho aj v divadelných scénkach a taktiež nám povedali, ako sa proti tomu brániť. Ich koncert, ktorý sa konal 16. júna 2017, bol veľmi poučný. Aj vďaka takýmto koncertom sa môžeme vzdelávať, ako sa brániť nástrahám života a zlým ľuďom. Ľudia zo skupiny OFF, Jaro Gažo a Rado Pažej, nám toto všetko ukázali, so všetkým nás oboznámili a donútili nás zamyslieť sa nad tým. Existuje aj stránka, ktorá nás pred núteným otroctvom chráni. Má názov anjelistrazni.sk. Vďaka nej vedia vaši rodičia, či ste v poriadku. Reakcie žiakov na koncert boli rôzne, väčšina bola nadšená a veľmi sa im to páčilo.