Aktuality 2017-2018

Objavujme svet prácou sprievodcu cestovného ruchu

„Aj tá najkrajšia krajina či pamiatka je len čiernobiely nemý film… 

… a to až do momentu, kým k návštevníkovi neprehovorí ústami sprievodcu! 

 

To až on jej vdýchne farbu, zvuk, chuť, vôňu a zvýrazní jej príbeh, význam či funkciu…“

(Neznámy autor)

Nadácia Tatra banky každoročne podporuje stredoškolákov v rámci grantového programu Stredoškoláci do sveta. Toto môžu využiť všetci, ktorí sa neboja vycestovať do zahraničia na zahraničný študijný pobyt, chcú zažiť a vyskúšať, ako to „chodí“ vo väčších mestách. Tento rok som sa opätovne rozhodol podať si žiadosť o grant aj ja, v ktorom som žiadal finančnú podporu v celkovej sume 546 € na projekt Objavujme svet prácou sprievodcu cestovného ruchu. Na základe rozličných kritérií sa Nadácia Tatra banky rozhodla podporiť 15 projektov v celkovej sume 18 491 €.

Medzi podporenými projektmi sa ocitol aj môj, a tak som podľa plánu (9. júna 2018) nastúpil na kurz Sprievodca v cestovnom ruchu v centre Tyrkys – škola kultúry podnikania v cestovnom ruchu, s. r. o. v Prahe. Kurz prebiehal intenzívne celý týždeň v období od 19. 06. do 24. 06. 2018, a to prezenčnou formou. V utorok nás všetkých privítala riaditeľka Tyrkysu PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová. Kurzu sa zúčastnili aj ďalší nádejní sprievodcovia z Českej republiky. Slovensko som v kurze zastupoval iba ja. Lektora nám robil skúsený sprievodca v cestovnom ruchu Ing. arch. Jaroslav Horký. Musím povedať, že takého „vedomosťami nabitého“ človeka som už dlho nestretol. Tento pán ovláda presne to, čo sprievodca potrebuje (históriu, geografiu, ekonomiku a legislatívu ČR). V nedeľu sme ešte absolvovali aj blok, v ktorom sme vyrazili do terénu s ďalším skúseným sprievodcom Mgr. Pavlom Molekom. Zraz sme mali na Křižovnickom náměstí a odtiaľ sme išli na Malú stranu cez Karlov most. Tento blok nám ukázal, ako sa sprevádzajú turisti po tých najznámejších pamiatkach v Prahe. Celkovo som absolvoval 36 hodín výučby.

S priebehom kurzu som bol veľmi spokojný. Na záver by som chcel vyjadriť veľké poďakovanie Mgr. Andrei Pazúrikovej, ktorá mi pomáhala s rôznymi vybavovačkami, ďalej pani učiteľke Borovjákovej, Brezovskej za vypracovanie odborného posudku a samozrejme Nadácii Tatra banky za poskytnutie finančného grantu. V neposlednom rade veľmi ďakujem všetkým, ktorí ma v živote neustále podporujú, vedia sa so mnou dobre porozprávať, dodávajú mi silu a energiu, či už je to rodina alebo moji spolužiaci z M-ky. Som rád, že VÁS mám, rešpektujem VÁS a veľmi si VÁS vážim!