Aktuality 2018-2019

Oblastné kolo recitačnej súťaže „Piráti krásy“ v Spišskej Kapitule

15. 11. 2018 Spišská Nová Ves

„Piráti krásy“ bolo pomenovanie skupiny niekoľkých študentov, budúcich katolíckych kňazov v Kňazskom seminári v Spišskom Podhradí (Paľo Ušák-Oliva, Janko Silan, Mikuláš Šprinc, Štefan Schelling, Ján Kováč).

Ktorýsi z nich ich raz pomenoval pirátmi krásy. Rozleteli sme sa ako čierni havrani do noci. Vám, priatelia piráti, venujem torzá svojich snov a vidín nenáročne. Nenáročne preto, lebo nevieme nikdy, kto dáva, ani kto prijíma. Vám a hviezdam, ktoré sme milovali, našim osudom, ktoré sme tvorili v diaľkach. To je vysvetlenie slov „piráti krásy“. Hľadať krásu, vlastne objavovať krásu v prírode tam, kde obyčajný človek prechádza vedľa krásy a nevidí ju. Básnik nás upozorňuje na to, aby sme išli životom aspoň niekedy s otvorenými očami a videli to, čo nebeský Otec stvoril a poukladal vedľa nás, aby sme neboli slepí. Istým spôsobom nám tým otvára oči.

A my sme otvárali oči a počúvali zhmotnené slová v prednesoch kresťanskej poézie a prózy na tému „Mladosť a krása“. Po diecéznej recitačnej súťaži s umiestnením na I. mieste v poézii aj próze sa v oblastnom kole na II. mieste v próze umiestnila Lenka Ondreková (II. M) a II. miesto v poézii Alžbeta Iglárová (II. B).

V ich prednese boli povzbudení od biskupa Štefana Sečku, ktorý ich jednotlivé výkony vysoko ocenil. V závere predniesol Matúš Beňuš (II. B) báseň biskupovi, a to na znak veľkej úcty.