Aktuality 2019-2020

Ochrana životného prostredia a poľovnícky cestovný ruch

V rámci predmetu Technológia služieb cestovného ruchu sme sa my, žiaci II. M, 14. januára 2020 zúčastnili prednášky o poľovníckom cestovnom ruchu. Čo je poľovníctvo? Je to odbor, ktorý sa zaoberá chovom, ochranou, zušľachťovaním a lovom zveri i hospodárskym zhodnocovaním úlovkov.

Poľovníci zver nielen lovia, ale sa o ňu aj starajú. Na Slovensku máme určité zóny/revír, kde sa môže poľovať.

Pán poľovník Žuffa nám porozprával rôzne zaujímavé veci, napríklad ako sa stať poľovníkom, ako poskytovať poľovnícky CR vo svojej cestovnej kancelárii, aké povolenia je potrebné vybaviť, ktorá zver sa v poľovníctve loví a mnohé ďalšie. Zoznámil nás so smernicami EÚ týkajúcimi sa poľovníctva, lovenia zveri. Slovensko je vidiecka krajina, ktorá sa na rozdiel od krajín západnej Európy môže hrdiť výskytom takých zvierat, ktoré vo väčšine európskych krajín už nežijú. Veľmi nás prekvapilo a potešilo, že novým trendom v poľovníckom CR nie je lov a zabíjanie zvierat, ale tvorba zaujímavých fotografií zahraničnými turistami. Oni využívajú služby cestovnej kancelárie a striehnu na zvieratá len za účelom tvorby fotografií, videí a ich zdieľania na sociálnych sieťach. Netreba zabúdať, že aj na tieto služby musíte mať príslušné povolenia.

Prednáška sa realizovala v rámci projektu Ambasádorská škola EP.