Aktuality 2021-2022

Ochrana životného prostredia spája mladých ľudí

Sme veľmi radi, že záujem o životné prostredie a potreba jeho ochrany spája mladých ľudí v širokom okolí. Tento školský rok sme nadviazali spoluprácu so Strednou odbornou školou lesníckou v Tvrdošíne.

phoca thumb m 001

Ich študenti druhého ročníka pod vedením Ing. Juraja Žuffu nás pozvali na spoločnú enviroaktivitu na území Klinského rašeliniska, kde sa študentky II.K spolu s pracovníkmi Správy CHKO Horná Orava zúčastnili jarného manažmentu chráneného územia. Počas spoločnej opekačky sme zhrnuli doterajšie aktivity a naplánovali ďalšie spoločné projekty.