Aktuality 2016-2017

Odborná exkurzia na živnostenskom úrade

Odborné exkurzie a besedy s odborníkmi z praxe sú súčasťou prípravy našich žiakov. Jednou z nich je aj beseda s vedúcim odboru živnostenského podnikania na Okresnom úrade v Námestove Ing. Petrom Polákom, ktorá sa konala 18. októbra 2016.

 

Žiačky III. K triedy učebný odbor kaderník získali odborné informácie z oblasti živnostenského podnikania doplnené zaujímavými príkladmi z oblasti zakladania živnosti. Pokračovali sme otázkami a odpoveďami. Tento úrad plní aj úlohu JKM (Jednotného kontaktného miesta). Prostredníctvom JKM je možné vybaviť všetky povinné administratívne úkony súvisiace so začiatkom podnikania a niektoré úkony súvisiace s podnikateľskou činnosťou na jednom mieste (napr. ohlásiť živnosť, požiadať o zápis do obchodného reigstra, prihlásiť sa do systému povinného zdravotného poistenia, oznámiť zmeny, ukončiť podnikanie a pod.). Okrem týchto služieb poskytujú JKM aj podrobné informácie týkajúce sa vzniku oprávnenia na podnikanie.