Aktuality 2015-2016

Odborná exkurzia úrad

Žiačky 4. B triedy študijného odboru medzinárodné obchodné vzťahy a 3. AS triedy študijného odboru styling a marketing sa zúčastnili 8. októbra 2015 odbornej exkurzie na Živnostenskom úrade v Námestove pod vedením pani profesorky Ing. Anny Košútovej a Ing. Renáty Rešutíkovej.

Zamestnanec živnostenského úradu nás oboznámil o činnosti, ktorú vykonáva živnostenský úrad a vysvetlil nám rôzne pojmy z ekonomiky a podnikania, rozprával o vystavení živnosti, poplatkoch, rizikách a pokutách počas podnikania, o voľných a viazaných živnostiach. Dozvedeli sme sa veľa nových užitočných informácií, ktoré môžeme využiť v praxi