Aktuality 2016-2017

Odborníci z firmy Microsoft na našej škole

Technológie dneška sa vyvíjajú neuveriteľne rýchlym tempom a hýbu svetom tak ako nikdy predtým. Školy, ktoré chcú učiť moderne, inovatívne a pre budúcnosť, to znamená s využitím najnovších technológii, potrebujú učiteľov, ktorí sú ochotní ísť s dobou, ochotní prijímať technologické výzvy, ochotní učiť sa novým veciam, novým moderným technológiám.

 

Naša škola takou školou rozhodne je, o čom svedčí nielen to, že máme špičkovo vybavené odborné učebne informatiky, no najmä snaha našich učiteľov o čo najefektívnejšie využitie týchto moderných technológii. Táto snaha učiteľov vyučovať moderne a príťažlivo pre študentov dnešnej doby sa prejavila nielen účasťou učiteľov na odbornom podujatí Microsoft Roadshow 2016 – Vzdelávame pre budúcnosť, alebo na podujatí Roadshow Moderný učiteľ 2016, ale aj ďalšou spoluprácou s medzinárodnou spoločnosťou Microsoft. V rámci tejto spolupráce sa naši žiaci zaregistrovali do Trénerského študentského centra firmy Microsoft a taktiež našu školu navštívili odborníci firmy Microsoft, pán Jiří Chytil a pani Zuzana Molčánová, ktorí nám ukázali novinky, zmeny a rozširujúce možnosti balíka služieb MS Office 365, ktorý využívajú naši učitelia a všetci študenti školy už od školského roku 2013/2014. Učitelia si tak mohli prakticky vyskúšať ako urobiť svoje hodiny viac zaujímavé a atraktívne pre študentov. Veríme, že to čo nám Microsoft do školy priniesol, bude ďalšou inšpiráciou pre našich učiteľov vyučovať študentov nielen odborne, ale i moderne.