Aktuality 2020-2021

Olympiáda v anglickom jazyku 2020

26. novembra 2020 sa v aule Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktoré prebiehalo prezenčne – za dodržania hygienických opatrení. Súťaž sa skladala z písomnej a ústnej časti, pričom písomná časť zahŕňala test z gramatiky, slovnej zásoby, čítanie a posluch anglického textu s porozumením. V ústnej časti mali žiaci za úlohu pracovať s obrázkami a v ďalšej časti ústnej formy viesť rozhovor (tzv. roleplay).

2020 anglicka olympiada

Po spočítaní bodov členovia poroty dospeli k týmto výsledkom:

1. miesto: Juraj Kulich, III. Bsps

2. miesto: Adriána Barutová, III. Bmov

3. miesto: Martina Horňáková, IV. Bmov

Okrem vecných cien prví traja umiestnení ako bonus získali po 40, 30 a 20 extra bodov. Všetci ostatní zúčastnení dostali 10 extra bodov, ktoré určite využijú pri vylepšení celkového skóre z anglického jazyka. Výhercom srdečne blahoželáme!